ĐỘC QUYỀN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ

TESOL Programs

Irvine University B.A. TESOL: Học viên học B.A. TESOL cần phải có bằng Irvine DES và tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học hoặc tương đương

Westcliff University M.A. TESOL: Học viên học M.A. TESOL cần phải có bằng Irvine University B.A. TESOL hoặc bằng cử nhân Đại Học

Gửi thông tin cho OUTEREF để được tư vấn lộ trình học Anh ngữ nhanh chóng!

    Vui lòng điền đầy đủ các thông tin có dấu (*).

    Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.


    Vui lòng bấm gửi và đợi hệ thống thông báo!

    Liên hệ